Wednesday, 22 September 2021

Надсадний сад

Дмитро Чистяк,
Надсадний сад

Вибрані поезії Дмитра Чистяка, одного з найвідоміших за кордоном молодих українських  письменників, лауреата численних міжнародних літературних відзнак, нарешті з’являються друком і на рідній землі. У символічних мандрах ліричного героя у пошуках внутрішнього Світла через медитативне єднання з екстатичними імпульсами Душі Світу відбувається повернення до першоджерел одухотвореного буття.

цена - 20 грн

Заказать

Світло у світлі

Атанас Ванчев де Трасі,
Світло у світлі

Атанас Ванчев де Трасі – відомий французький літературознавець, громадський і культурний діяч, людина енциклопедичної ерудиції, член Європейської академії наук, мистецтв і літератури (Париж), Болгарської та Бразильської академій наук і мистецтв, Президент всесвітнього руху «Поети світу». Але передусім поет. До збірки його вибраних творів «Світло у світлі» увійшли найбільш знакові поезії останніх років, у яких із тонким ліризмом стверджується приналежність людського «я» до божественної духовної сутності.

цена - 20 грн

Заказать

Птахи полум’я
Анн Пер’є,
Птахи полум’я

Вибрані поезії Анн Пер’є, однієї з найшановніших сучасних франкомовних поетес, лауреатки Великої Національної Премії Франції у галузі поезії (2012), приходять до українського читача вперше. Пошук вічного орієнтиру в цьому минущому апокаліптичному світі й водночас екстатичне замилування його невгавущою красою – співіснують у цій поезії, навдивовижу природній у простоті вислову, але ж і глибоко містичній своєю символікою.

цена - 20 грн

Заказать

В зените времени истлевшего
Етон Келменди
В зените времени истлевшего

Сборник избранных стихотворений ведущего албанского поэта, лауреата многочисленных международных премий Етона Келменди отличается глубоким медитативным проникновением в духовный мир, окружающий лирического героя.

цена - 20 грн

Заказать

Банальнощі
Бране Мозетіч
"Банальнощі"

Книжка поезій «Банальнощі» одного з найвідоміших сучасних словенських поетів Бране Мозетіча присвячена тонкому аналітизу новітніх суспільних і культурних (а надто – псевдокультурних!) процесів, якими живе сучасна людина. Картина світу оповідача – певна річ, суб’єктивна, однак у ній із гострим драматизмом окреслюються численні образи масової культури, криза споживацької психології, фальшиві цінності марних орієнтирів, широко розтиражованих, проте не-сутнісних і пошук сакрального начала.

цена - 20 грн

Заказать