Saturday, 23 January 2021

Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту

Дмитро Чистяк,
Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту

У дослідженні викладача КНУ їм. Тараса Шевченка, чл.-кор. ЄАНМЛ та АНВОУ Дмитра Чистяка розглядаються різноманітні аспекти лінгвоміфопоетичного аналізу художнього тексту, зокрема аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту на матеріалі текстів ранньої драматургії М. Метерлінка.
Видання рекомендоване передусім як навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей (курси "Проблеми лінгвістики тексту", "Поетика і герменевтика", "Стилістика французької мови"), але розраховане на широке коло читачів-словолюбів.

цена - 300 грн

Заказать